Mariam Joy

אחד הפרויקטים החשובים והגדולים ביותר של העמותה. הפרויקט מציע  מלווים יומיים לילדים חולי סרטן במחלקות האונקולוגיות בבתי חולים. המלווים הם סטודנטים המקבלים מלגת לימודים בגין התנדבותם עם הילדים. ילדים השוהים במחלקות האונקולוגיות נחשפים לקשיים רבים, כמו אי הבנת השפה, בדידות, פחד מהלא נודע, והקושי לעקל את המחלה. מטרתו של הליווי היומי הוא לתת מענה לקשיים אלה ולהפיג את רגשות הבדידות וכן לסייע בתקשורת עם צוות המחלקה.

Mariam Joy At Home: ליווי שבועי לילדים חולי סרטן בבתים ע"י סטודנטים שקיבלו הכשרה מקצועית ע"י צוות מומחים להגשת עזרה נפשית לילדים ולעזור להם בחיי היום- יום.