Mariam Fund

תמיכה כלכלית לחולי סרטן ומשפחותיהם בקניית תרופות וטיפולים מיוחדים מחוץ לסל התרופות. מתן התרופות וגיוס הכספים למען התרופות והטיפולים נעשה בשיתוף עם קופות ובתי החולים כדי להבטיח מהלך זה במהירות וביעילות האפשרית. בנוסף, מטרתו של פרויקט זה  הוא גיוס כספים לרכישת מכשור רפואי לבתי חולים כמו מכונות ממוגרפיה, עריכת ימי כיף לילדים במחלקות האונקולוגיה ועוד.