רופאי מרים

הפרויקט מאגד את מיטב הרופאים המומחים במדינה בתחום הסרטן למתן הרצאות רפואיות להעלאת מודעות למחלת הסרטן לכל שכבות האוכלוסייה. ההרצאות ניתנות בבתי ספר, מועדונים ומוסדות בריאות שונים. בדרך זו, העמותה פועלת להנגשת מידע חיוני על מחלת הסרטן לכל שכבות האוכלוסייה.

 Mariam Doctors Juniors: פרויקט הבן של מרים דוקטורז. בדומה לפרויקט מרים דוקטורז, רופאים צעירים מקבלים חניכה והרצאות רפואיות מהרופאים המומחים, אשר בתורם מציגים הרצאות אלה לכל שכבות האוכלוסייה בתדירות גבוהה יותר. בכך, העמותה עובדת על הנגשת מידע רפואי לציבור וכן ליצירת דור צעיר מודע ומקצועי של רופאים צעירים.

MARIAM DOCTORS
MARIAM DOCTORS
MARIAM DOCTORS
MARIAM DOCTORS