רופאי מרים


רופאי מרים

תכנית שמטרתה להעלות מודעות למחלת הסרטן בקרב הציבור. התכנית מציעה סידרה של הרצאות רפואית באופן חודשי על מחלת הסרטן בכל סוגיה, אשר ניתנות ע"י מיטב הרופאים בארץ בבתי ספר, עמותות, ומועדונים שונים.

 

פרויקט בן לפרויקט זה הינו "רופאי מרים הצעירם"  אשר מתבסס על אותו רעיון של עריכת הרצאות רפואיות להעלאת מודעות, אך ניתנות ע"י רופאים צעירים שזה עתה סיימו את לימודי הרפואה שלהם. החזון מאחורי רעיון זה הוא כפול: מצד אחד, הרופאים הצעירים מקבלים תדרוך וחניכה מהרופאים הבכירים, ובכך אנו מסייעים ליצור דור עתיד מוצלח ומשגשג של רופאים צעירים, ומצד שני, הרופאים הצעירים בתורם נותנים בחזרה לקהילה ע"י ההרצאות שהם נותנים בבתי ספר, מוסדות חינוך ומועדונים שונים.